Våra tjänster

Våra tjänster

Grävning

 • Allt inom grävning, både stort och smått
 • Vår minsta maskin är anpassad för att exempelvis kunna komma in genom en dörröppning i de fall man behöver komma in och arbeta i hus.


Vatten och avlopp

 • Anläggning av nya system
 • Utbyte av befintliga system


Husgrunder A-Ö

 • Allt från avschaktning till färdig platta


Stensättningar

 • Nyanläggning eller återuppbyggnad med befintligt eller nytt material


Bygg

 • Uthus
 • Altaner


Gjutningar

 • Allt från platta till liten uteplats till större maskinhall


Trädgårdsprojekt

 • Anläggning av ny trädgård eller förnya befintlig trädgård
 • Stubbfräsning


Totalentreprenader

 • Från planeringsstadie till färdigställt projekt
På flera av de tjänster vi utför kan du få ROT-avdrag.

Information om vad ROT-avdrag gäller för samt förutsättningarna för ROT-avdrag finns på skatteverkets hemsida. 


Finner Ni inte just det Ni har behov av?

Tveka inte att höra av Er ändå.

Det finns inga problem, bara lösningar!


Kontakta oss så besöker vi Er gärna och ser hur vi kan hjälpa just Er:      info@ctpab.se