Referenser

Projekt

Projekt info


Stenbro Tanum


En gammal granitbro som rasat. Ägaren behövde hjälp med återuppbyggnad.


Innan påbörjat projekt

Andra sidan uppe! Nu är det snart dags för balkar.

Ena sidan uppe

Tomt Resö

Projekt Reningsverk